Website Design,Hosting and Managing by us

prachid-wordpress-480

ให้คำปรึกษาและรับบริการบริหารจัดการงานระบบเว็บไซต์และเครือข่ายทั้งที่ใช้โปรแกรมระับบงานเชิงพาณิชย์และแบบซอฟต์แวร์เสรี ด้วยทีมที่ปรึกษาและทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงมายาวนาน มีผลงานที่รับผิดชอบเป็นประจำอาทิเช่น งานออกแบบเว็บไซต์(WebSite Design) งานออกแบบปรับแต่งชุดแบบกราฟิกเว็บ(WebTheme Design and Customisation) งานบริการจัดการและออกแบบรูปแบบอักขระเว็บไซต์(Webfont Design and Stylize) งานแปลภาษาไทยระบบหลักซอฟท์แวร์เสรีประเภทเครื่องมือบริหารจัดการเนื้อหาออนไลน์( Content Management System Thai Translation) งานบริการบริหารจัดการระบบเว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้(Domain and Host Consult and Support)เป็นต้น

www.wordpressthai.com เวิร์ดเพรสบล็อก ฉบับภาษาไทย

ไทยฟ้อนต์ ดอตอินโฟ

thaifont.info

eFront LMS Thai Edition

eFront LMS Thai Edition : อีฟร้อนต์อีเลิร์นนนิ่ง ไทยอิดิชั่น

eFront is a modern learning and training platform (also known as a Course Management System, or Learning Management System or Virtual Learning Environment).

eFront is designed to help create online courses with opportunities for rich interaction. It comes with a distinctive icon-based user interface that is intuitive to use. The platform offers a wide range of features from content creation, test builder, project management, extended statistics, internal messaging system, forum, chat, surveys and more. It is a SCORM 1.2 and SCORM 2004 compliant and certified system. eFront is a multilingual platform offered in several languages.

Several features of the platform (e.g., skills management, organization structure, supervisor role) make it especially suitable for inner organization usage, especially at training or human resource management departments.

AVIDEMUX: Free Video editor Open source Software

prachidtutorial480
Avidemux is a free video editor designed for simple cutting, filtering and encoding tasks. It supports many file types, including AVI, DVD compatible MPEG files, MP4 and ASF, using a variety of codecs. Tasks can be automated using projects, job queue and powerful scripting capabilities.Avidemux is available for Linux, BSD, Mac OS X and Microsoft Windows under the GNU GPL license. The program was written from scratch by Mean, but code from other people and projects has been used as well. Patches, translations and even bug reports are always welcome. Download here

Open Source:โอเพนซอร์ส

prachid-lms

Open Source หมายถึงอะไรนั้น ก็มีผู้นิยามคำศัพท์และแปลความหมายไ้ว้อย่างมากมาย ซึ่งถ้าหากแปลโดยตรงก็คือ การเปิดเผยเบื้องหลังหรือแสดงรหัสอักขระการเขียนภาษาคำสั่ง อันเป็นรหัสต้นฉบับ(source code)ของการเขียนสั่งการให้มีการประมวลผลการทำงานทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะเป็นในระบบหลัก(Core System) ภาคขยาย(Extensions)ส่วนเสริม(Plaugins or Addons)หรือส่วนประกอบย่อย (Components)ของโปรแกรมหรือชุดคำสั่งย่อยๆ ของผู้/กลุ่มที่พัฒนาโปรแกรม ให้ผู้อื่น เช่นนักพัฒนาหรือผูใชไดทราบ โดยมีเจตนาใหสิทธิเสรีภาพแกผูที่จะนําไปใช้โดยตรง เพื่อการพัฒนาต่อยอดแบบมีส่วนรวมกันในลักษณะของกลุ่มสังคมที่เกื้อกูลกัน แบ่งปันให้เกียรติหรือมีผลประโยชน์เชิงสาธารณะและหรือแม้ในเชิงพาณิชย์ โดยที่ต้องมีเงื่อนไข หลักการและเหตุผลตามที่กลุ่มผู้ริเริ่มแนวคิดนี้ ได้เขียนและประำกาศออกสู่สาธารณะเอาไว้ว่า( ผศ.ประชิด ทิณบุตร ,2550)

The Open Source Definition(Annotated) Version 1.9

The indented, italicized sections below appear as annotations to the Open Source Definition (OSD) and are not a part of the OSD. A plain version of the OSD without annotations can be found here.

IntroductionOpen source doesn’t just mean access to the source code. The distribution terms of open-source software must comply with the following criteria:

1. Free Redistribution

The license shall not restrict any party from selling or giving away the software as a component of an aggregate software distribution containing programs from several different sources. The license shall not require a royalty or other fee for such sale.

Rationale: By constraining the license to require free redistribution, we eliminate the temptation to throw away many long-term gains in order to make a few short-term sales dollars. If we didn’t do this, there would be lots of pressure for cooperators to defect.

2. Source Code

The program must include source code, and must allow distribution in source code as well as compiled form. Where some form of a product is not distributed with source code, there must be a well-publicized means of obtaining the source code for no more than a reasonable reproduction cost preferably, downloading via the Internet without charge. The source code must be the preferred form in which a programmer would modify the program. Deliberately obfuscated source code is not allowed. Intermediate forms such as the output of a preprocessor or translator are not allowed.

Rationale: We require access to un-obfuscated source code because you can’t evolve programs without modifying them. Since our purpose is to make evolution easy, we require that modification be made easy.

3. Derived Works

The license must allow modifications and derived works, and must allow them to be distributed under the same terms as the license of the original software.

Rationale: The mere ability to read source isn’t enough to support independent peer review and rapid evolutionary selection. For rapid evolution to happen, people need to be able to experiment with and redistribute modifications.

4. Integrity of The Author’s Source Code

prachid-dokeos-elearning-320480

prachid-dokeos-elearning-320480

The license may restrict source-code from being distributed in modified form only if the license allows the distribution of “patch files” with the source code for the purpose of modifying the program at build time. The license must explicitly permit distribution of software built from modified source code. The license may require derived works to carry a different name or version number from the original software.

Rationale: Encouraging lots of improvement is a good thing, but users have a right to know who is responsible for the software they are using. Authors and maintainers have reciprocal right to know what they’re being asked to support and protect their reputations.

Accordingly, an open-source license must guarantee that source be readily available, but may require that it be distributed as pristine base sources plus patches. In this way, “unofficial” changes can be made available but readily distinguished from the base source.

5. No Discrimination Against Persons or Groups

The license must not discriminate against any person or group of persons.

Rationale: In order to get the maximum benefit from the process, the maximum diversity of persons and groups should be equally eligible to contribute to open sources. Therefore we forbid any open-source license from locking anybody out of the process.

Some countries, including the United States, have export restrictions for certain types of software. An OSD-conformant license may warn licensees of applicable restrictions and remind them that they are obliged to obey the law; however, it may not incorporate such restrictions itself.

6. No Discrimination Against Fields of Endeavor

The license must not restrict anyone from making use of the program in a specific field of endeavor. For example, it may not restrict the program from being used in a business, or from being used for genetic research.

Rationale: The major intention of this clause is to prohibit license traps that prevent open source from being used commercially. We want commercial users to join our community, not feel excluded from it.

7. Distribution of License

The rights attached to the program must apply to all to whom the program is redistributed without the need for execution of an additional license by those parties.

Rationale: This clause is intended to forbid closing up software by indirect means such as requiring a non-disclosure agreement.

8. License Must Not Be Specific to a Product

The rights attached to the program must not depend on the program’s being part of a particular software distribution. If the program is extracted from that distribution and used or distributed within the terms of the program’s license, all parties to whom the program is redistributed should have the same rights as those that are granted in conjunction with the original software distribution.

Rationale: This clause forecloses yet another class of license traps.

9. License Must Not Restrict Other Software

The license must not place restrictions on other software that is distributed along with the licensed software. For example, the license must not insist that all other programs distributed on the same medium must be open-source software.

Rationale: Distributors of open-source software have the right to make their own choices about their own software.

Yes, the GPL v2 and v3 are conformant with this requirement. Software linked with GPLed libraries only inherits the GPL if it forms a single work, not any software with which they are merely distributed.

10. License Must Be Technology-Neutral

No provision of the license may be predicated on any individual technology or style of interface.

Rationale: This provision is aimed specifically at licenses which require an explicit gesture of assent in order to establish a contract between licensor and licensee. Provisions mandating so-called “click-wrap” may conflict with important methods of software distribution such as FTP download, CD-ROM anthologies, and web mirroring; such provisions may also hinder code re-use. Conformant licenses must allow for the possibility that (a) redistribution of the software will take place over non-Web channels that do not support click-wrapping of the download, and that (b) the covered code (or re-used portions of covered code) may run in a non-GUI environment that cannot support popup dialogues.

Cited From :http://www.opensource.org/osd.html

Powered by WordPress | Designed by: BlueHost Coupon | Compare CD Rates, Online Brokers and Press Release